LỜI CHÚC

TIN MỚI

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hữu Thịnh)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đến với wes của Nguyễn Hữu Thịnh THCS Phan Đình Phùng, IaPa, Gia Lai

  THOI KHOA BIEU TUAN 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thịnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:22' 21-10-2017
  Dung lượng: 83.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Phan Đình Phùng
  THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 NĂM 2017-2018(23/10)

  Thứ Tiết 6A Dung 6B Định 7A Lơr 7B Juôn 8A Quỳnh 8B Xuân 9A Hưng 9B Long
  2 1 CHÀO CỜ
  2 TD Chinh Lý Định Toán Nghiêm C. nghệ Lơr Tin Toàn AV Toản Hóa Long Văn Hưng
  3 C. nghệ Đức Toán Toàn GDCD Juôn Toán Nghiêm Sinh Xuân AV Toản TD Chinh Văn Hưng
  4 Toán Toàn AV Toản Nhạc Dung Văn Juôn Địa Đức Sinh Xuân Lý Định Toán Nghiêm
  5 Toán Toàn GDCD Dung Sinh Xuân Văn Juôn AV Toản Địa Đức Văn Hưng Toán Nghiêm
  3 1 Sử Lơr Tin Nghiêm AV Toản Lý Định Toán Toàn Hóa Long GDCD Jun TD Chinh
  2 C. nghệ Đức TD Chinh Văn Juôn AV Toản Tin Toàn C Nghệ Long Sử Lơr Lý Định
  3 Địa Đức Sinh Thịnh Văn Juôn TD Chinh Sử Lơr Tin Toàn AV Toản Toán Nghiêm
  4 Sinh Thịnh AV Toản Địa Đức Sử Lơr TD Chinh Tin Toàn Toán Nghiêm GDCD Jun
  5 AV Toản Toán Toàn Toán Nghiêm Địa Đức
  4 1 MT Quỳnh Toán Toàn Toán Nghiêm Sinh Xuân Văn Juôn Sử Lơr Văn Hưng AV Toản
  2 Toán Toàn AV Toản Toán Nghiêm MT Quỳnh Văn Juôn Sinh Xuân Văn Hưng Lý Định
  3 Toán Toàn C. nghệ Đức Sử Lơr Toán Nghiêm Nhạc Dung GDCD Khoa MT Quỳnh CN Định
  4 AV Toản Địa Đức Văn Juôn Toán Nghiêm GDCD Khoa Văn Hưng Tin Toàn Sử Lơr
  5 AV Toản Địa Đức Lý Định Toán Toàn Toán Nghiêm Nhạc Dung
  5 1 GDCD Dung Tin Nghiêm TD Chinh Sử Lơr Toán Toàn AV Toản Văn Hưng Sinh Xuân
  2 Văn Khoa C. nghệ Đức Toán Nghiêm C. nghệ Lơr TD Chinh Văn Hưng Hóa Long Tin Toàn
  3 Văn Khoa TD Chinh Toán Nghiêm AV Toản Sinh Xuân Văn Hưng Địa Đức Tin Toàn
  4 Tin Tuấn Văn Khoa Tin Nghiêm Văn Juôn AV Toản Toán Toàn Sinh Xuân Hóa Long
  5 Tin Tuấn Văn Khoa Văn Juôn Toán Nghiêm C Nghệ Long Toán Toàn AV Toản Địa Đức
  6 1 AV Toản Toán Toàn MT Quỳnh Sinh Xuân Hóa Long Văn Hưng Toán Nghiêm TD Chinh
  2 AV Toản Toán Toàn Sinh Xuân Địa Đức MT Quỳnh Hóa Long TD Chinh Văn Hưng
  3 Sinh Thịnh Nhạc Dung C Nghệ Long Tin Nghiêm Toán Toàn TD Chinh Lý Định Văn Hưng
  4 Nhạc Dung Sinh Thịnh AV Toản Tin Nghiêm Toán Toàn Lý Định Địa Đức AV Toản
  5 Địa Đức AV Toản Tin Toàn Toán Nghiêm
  7 1 Văn Khoa Sử Lơr Lý Định GDCD Hưng Văn Juôn TD Chinh Nhạc Dung MT Quỳnh
  2 Văn Khoa MT Quỳnh Sử Lơr TD Chinh Văn Juôn Nhạc Dung CN Định Hóa Long
  3 Lý Định Văn Khoa TD Chinh Văn Juôn Hóa Long Sử Lơr Sinh Xuân Văn Hưng
  4 TD Chinh Văn Khoa C Nghệ Long Nhạc Dung Sử Lơr MT Quỳnh Văn Hưng Sinh Xuân
  5 SHL Dung SHL Định SHL Lơr SHL Juôn SHL Quỳnh SHL Xuân SHL Hưng SHL Long
  HIỆU TRƯỞNG
  Avatar

  Giáo viên tải thời khóa biểu về máy thực hiện vào tuần 9 tháng 10 năm 2017

   
  Gửi ý kiến